Shenzhen Jiaweishi Electronic Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $85,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

 

Shenzhen Jiaweishi Electronic Technology Co., Ltd. is a hi-tech and professional manufacturer specialized in the R&D, production, and sales of POS machine and industrial Panel PC.
Quality is our culture. We have formed a complete chain of researching, producing, marketing and after-sales service.
OEM and ODM services available for customers worldwide.
Our products are widely used in the intelligent safeguard systems, mechanical equipment, industrial equipment, transportation command and control centers, supermarkets, shopping malls, electricity, post, telecommunication, catering, tourism, exhibitions etc.

industrial Computer

3mm Industrial Panel PC
10mm Industrial Panel PC
3mm Bezel Industrial Monitor
Biometric tablet
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.